Skip to main content

Varför Yllw

1. Partnerskap

Vi har handplockat marknadens mest erfarna inredningsentreprenörer som alla är delägare i YLLW. Till skillnad från en återförsäljare som tas in i slutskedet av ett projekt fungerar vi som en dedikerad partner hela vägen.

2. Förhandlingskraft

Vi säkerställer marknadens bästa priser. Som en del av Nordiska Galleriet Group har vi bästa möjliga förhandlingsläge när vi upphandlar möbelproducenter.

3. Långsiktighet

Vi hjälper er att sänka er klimatpåverkan vid varje inredningsbeslut. Med vår metodik för hållbarhet erbjuder Yllw en mix av återbruk, välkurerad vintage och en portfölj av kvalitativ design med dokumenterat lägre klimatpåverkan.

4. Design

Vi ger er direkt tillgång till vår globala designkatalog. Yllw är en del av Nordiska Galleriet Group som varit marknadsledare i över 110 år och idag är grossist för de starkaste internationella designvarumärkena.

5. Enkelhet

Vi tillhandahåller er en digital möbelkatalog med förhandlade priser för enkla och tidseffektiva kompletteringsbeställningar.