Skip to main content

Pressmeddelande 20 dec 2023

YLLW vinner prestigeprojektet att inreda Danske Banks huvudkontor
i Stockholm

YLLW vinner det prestigefyllda uppdraget med att bistå Danske Bank i deras projekt att uppgradera hela sitt huvudkontor på Norrmalmstorg i Stockholm. Huvudfokus för projektet är att genomföra hela projektet med så låg klimatpåverkan som möjligt samt maximera andelen återbruk och
återanvändning genom renovering av befintliga möbler i så hög utsträckning som möjligt.

”Det känns fantastiskt roligt att få möjlighet att hjälpa Danske Bank i det här projektet där så mycket fokus läggs på hållbarhet. Vi ser just nu en snabb omställning bland våra kunder kring hur man utvärderar sina leverantörer i den här typen av projekt och trenden är extremt tydlig. Den aktör som kan hjälpa sina kunder att minimera klimatpåverkan genom hela projektet och i varje inredningsbeslut blir mest relevant och vinner i hög utsträckning projekten.”

Victor Sundholm, COO AB YLLW

YLLW har gjort stora investeringar för att ta den ledande positionen på marknaden för möbler och inredning i att kunna leverera projekt med så låg klimatpåverkan som möjligt. Det gör man bland annat genom att erbjuda Sveriges mest storskaliga möbelrenovering med några av Sveriges
skickligaste hantverkare. YLLW erbjuder också ett av Sveriges största lager av högkvalitativa begagnade möbler som i industriell skala kan anpassas utifrån kundens behov och arkitekters designkoncept.

Projektet på Norrmalmstorg kommer att pågå i cirka två år och innefattar alla åtta våningsplan. Fokus är att återanvända befintliga möbler i så hög utsträckning som möjligt, antingen direkt eller via renovering eller att köpa in återbruk som kundanpassas utifrån arkitektens designkoncept. För de
nya möbler som köps in ska fokus vara att hitta produkter med så låg klimatpåverkan som möjligt i form av kg CO2e.

Utöver att YLLW vinner projektet för Danske Banks huvudkontor skriver man också ett ramavtal med Danske Bank som sträcker sig fram till 2026 för att kunna bistå Danske Bank med deras lokalkontor.

Kontakt

Victor Sundholm
Chief Operating Officer (COO)
+46 723 53 06 48
victor.sundholm@yllw.com

Om YLLW

YLLW är en del av NGLM Group och startades för ca 2 år sedan. Vi är branschens snabbast växande aktör med ca 40 anställda och finns representerade från Malmö i söder till Umeå i norr. Vår strategi är att handplocka branschens skickligaste och mest erfarna personer. YLLW har tagit ledarpositionen på marknaden inom hållbarhet och hjälper våra kunder att genomföra flytt- och inredningsprojekt med så låg klimatpåverkan som möjligt.