Skip to main content

Möt Mats Flodin: “Nyckeln till ett framgångsrikt projekt ligger i samarbetet mellan arkitekten, beställaren och inredningsentreprenören”

Mats Flodin har ägnat nästan hela sitt yrkesliv åt möbler och inredningsprojekt och arbetar på YLLW som projektledare där han hjälper kunder från A till Ö. Läs mer om hans drömuppdrag och varför han anser att samarbete är en nyckelfaktor för framgång.

Från Senab till YLLW
Efter att ha sålt sin del i Senab 2008 saknade Mats den entreprenörsanda och energi som fanns där tidigare. Denna energi fann han igen när han anslöt sig till YLLW, ett entreprenörsdrivet bolag som han beskriver som den plattform han saknat. Här kan han driva egna affärer och skapa resultat vilket även gynnar kunderna genom en djupare förståelse för deras behov och verksamheter.

Hur gynnar det entreprenöriella kunden?
Mats betonar vikten av drivkraft och förståelse för kundens ekonomi. På YLLW drivs teamet av sina egna affärer och resultat vilket skapar en dynamisk och engagerad arbetsmiljö. Kunder uppskattar denna energi och tycker det är roligt att göra affärer med YLLW.

Mats kallar sig själv för en inredningsentreprenör och ser sin roll som en ”ödmjuk tjänare” till arkitekten och beställaren, som hjälper till att förverkliga deras projekt.

Att kombinera estetik och affärsmannaskap
Mats inspireras av personer som lyckas kombinera estetik med affärsmannaskap och han värdesätter ärlighet och schyssta affärer. Unga medarbetare tillför bra energi och teknikkunnande och anser att det är nyttigt med ifrågasättande. Det är ofta när olika åldersgrupper samarbetar som det uppstår riktigt bra dynamik.

Samarbete – en framgångsfaktor
En framgångsfaktor i Mats projekt är samarbetet med engagerade beställare och arkitekter. Han har skapat en treenighet där projekt utvecklas tillsammans, vilket han ser som sin främsta styrka.

Vad utmärker en duktig beställare?
”Det är en kombination av att ha en vision om vad som skall uppnås och en förståelse för att kvalitet kostar pengar.”

Långa samarbeten
Mats ser ett stort värde av långa relationer där parterna litar på varandra och delar med sig av kunskap och erfarenheter.

”Det jag försöker att tillföra i processen är min förståelse för kundens ekonomi, en helhetssyn på affären samt min förmåga att redan innan kunna se hela projektet från start till mål framför mig. Med det menar jag vikten av att välja rätt lösningar och material som verkligen klarar av det slitage som produkten skall utsättas för. En förutsättning för det är att arbeta med väldigt bra samarbetspartners som delar synen på kvalitet, engagemang och servicenivå.”

Drömuppdrag
Mats drömuppdrag involverar en engagerad beställare, en härlig lokal med potential och en duktig inredningsarkitekt. Mats tycker att det är extra roligt att få vara med i projekt där lokalen har mycket historia och begränsningar. Ett exempel på sådana uppdrag är Nobis fantastiska projekt Nobis Hotel i Palma men även Adam & Albins projekt Solen i Slakthusområdet.

Hotell- och restaurangbranschen är en stor del av upplevelseindustrin där gästen förväntar sig att bli bekräftad och sedd av engagerad personal, serverad god mat och har höga krav på lokalen, inredningen och atmosfären.

”Jag är så stolt och tacksam över förmånen av att jobba med så många och prestigefulla uppdrag och få vara med och skapa fantastiska miljöer.”

 

Kontakt
Mats Flodin
Senior Partner
mats.flodin@yllw.com
+46 765 33 50 65

 

Om YLLW
YLLW är en del av NGLM Group och startades för ca 2 år sedan. Vi är branschens snabbast växande aktör med ca 40 anställda och finns representerade från Malmö i söder till Umeå i norr. Vår strategi är att handplocka branschens skickligaste och mest erfarna personer. YLLW har tagit ledarpositionen på marknaden inom hållbarhet och hjälper våra kunder att genomföra flytt- och inredningsprojekt med så låg klimatpåverkan som möjligt.